6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayiişletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.