Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir.

Modül H1 belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir. Bünyesinde SMM’li Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları Modül H1 belgesi alabilirler. Firmada her iki mühendisinde SMM Belgesi bulunması Modül H1 belgesi için zorunludur.

Modül H belgesi sahibi olan firmalar; Risk Analizini Tasarım İnceleme belgesi alarak her Risk Analiz konusu için (Alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.)  ayrı ayrı alınıp Modül H1 belgesinin geçerlilik süresince kullanabilir. Belge gözetiminde Tasarım İnceleme ve CE belgeleri yenilenir.