Birim doğrulama iki durumda yapılır.Birinci durum CE belgesi olmayan HYB ve SANAYİ SİCİL BELGELİ firma montajı yaptığı asansöre ruhsat alabilmesi için birim doğrulama yaptırır ve asansöre ait münferit CE belgesi almış olur.İkinci durumda ise B+E Belgeli bir firma risk analizi gereken bir asansörüne G Modül birim doğrulama yaptırarak gerekli risk durumları belirlenir ve önlemler alınır.